PERUTUSAN PENGARAH

pg43929banner.jpg

Welcome ke laman web rasmi Jabatan Tanah dan Ukur, Sabah (JTU). Selari dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi semasa, strategi perkhidmatan awam dan proses penyebaran maklumat turut bergerak seiring dalam proses perubahan tersebut.

772 reads | Posted by Admin | 20/01/18 | (Read More)